Thiếu Độ Ẩm

Sắp xếp

Nước hoa hồng dưỡng ẩm (Ref 1001)

Serum dưỡng ẩm cao (Ref 8004)

Kem dưỡng ẩm cao (Ref 8003)

Kem công chúa (Ref 83)

Kem dưỡng ẩm và phục hồi (Ref 2075)

Kem dưỡng ẩm cho da thường ,hỗn hợp (Ref 1004)

Dưỡng ẩm dạng lỏng cho da hỗn hợp (Ref 1003 )

Kem dưỡng ẩm và chống lão hóa (Ref 9100)