Phương châm bán hàng

Miracle beaute tuân thủ nguyên tắc bán bàn : "chỉ bán sản phẩm sau khi tư vấn".Đó là để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. MB chỉ cung cấp sản phẩm sau khi đã hiểu thật rõ về làn da và vấn đề bạn đang gặp phải, để đưa ra giải pháp hiệu quả nhất, với chi phí tối ưu nhất. Trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm, MB chịu trách nhiệm theo dõi, quan tâm hướng dẫn và hỗ trợ bạn mọi lúc